Úvodní tréninkové jednotky každého nového cyklu, kdy pro mnohé trenéry není tak úplně jednoduché hned od začátku zvládat ten „pytel blech“, jsou vyplněny především hrou a soutěžemi. Postupně, jak se daří zvýšit kázeň a navodit dobrovolnou disciplinovanost dětí, se přechází k plnění složitějších pohybových úkolů a hrám s míčkem. Již první měsíce této akce opakovaně ukazují její nesporný význam, a to zjevným zlepšením pohybových schopností dětí. Nejen způsob a rychlost běhu, ale především celková tělesná obratnost a dovednost dětí, se v průběhu roku výrazně zlepšuje. Basketbalový klub proto ve spolupráci s MŠ Kytička, Sluníčko, Zvoneček, Vinařská, U plavecké haly, Větrná, Stříbrníky, Dobětice a Kameňáček, bude v této úspěšné akci pokračovat i ve školním roce 2017/18.   

Sportuje se jednou týdně a to ve školních tělocvičnách v blízkosti školek. Trenéry jsou převážně budoucí učitelé – studenti tělesné výchovy Pedagogické fakulty UJEP, ale i zkušení pedagogové a trenéři BK. Tréninky, které trvají 1 hodinu, jsou většinou časově umístěny mezi 15.-16. hodinu. Velmi se osvědčil již zavedený systém - přebírání dětí trenéry ve školce (tyto osoby mají plnou moc rodičů – evidenční listy) a přesun do tělocvičny. Převlékání, sportování a opětné převlékání probíhá zcela pod patronací trenérů, rodič si svou ratolest převezme po tréninku v tělocvičně.

Vzhledem k nutnosti finančně zabezpečit pronájmy tělocvičen a trenéry, byla výše ročního příspěvku stanovena na 1200,- KČ (trénuje se od konce září do začátku června). Děti mají možnost si po dobu měsíce října vyzkoušet sportování v MŠ zcela zdarma.

Do „sportování v MŠ“ mohou rodiče zapojit své ratolesti, i když jejich děti nenavštěvují výše uvedené školky. Stačí se jen informovat u kontaktní osoby, kterou je:

Martin Pecina, šéftrenér mládeže, tel: +420 724 941 463, e-mail: mladez@bkusti.cz

Pro školní rok 2020/2021 jsme již nyní zajistili školní tělocvičny v těchto dnech:

školka

tělocvična

den/hodina

U plavecké haly

SPORTCENTRUM SLUNETA

Pondělí    15,00 – 16,00

Kytička

ZŠ Pod Vodojemem

Čtvrtek     15,00 – 16,00

Sluníčko

ZŠ Pod Vodojemem

Čtvrtek     15,00 – 16,00

Zvoneček

ZŠ Vojnovičova

Úterý        15,30 – 16,30

Větrná

ZŠ Mírová

Středa       15,30 – 16,30

Stříbrníky

ZŠ Stříbrnická

Středa       15,30 – 16,30

Dobětice

ZŠ Rabasova

Pondělí     15,30 – 16,30

Kameňáček

MŠ Skřivánek

ZŠ Nová

ZŠ El. Krásnohorské

Čtvrtek      15,00 – 16,00

Pondělí      15,30 - 16,30

 

 

 

MŠ DOMINO

 

Pondělí 15.30 – 16.30

                Projekt je realizován ve spolupráci s Nadací ČEZ